Revalideren na een wervelkolomoperatie (onder andere hernia, foramenvernauwing, kanaalstenose of spondylodese)

Helaas is niet iedereen gezegend met een sterke rug die een heel leven goed blijft. Jaarlijks worden dan ook veel Nederlands geopereerd aan hun lage rug, borstregio of nek. Onder andere:

  • vanwege een lumbale HNP of lage rug hernia en cervicale HNP of nek hernia,
  • in verband met behandeling van een zogeheten foramenvernauwing van de wervelkolom, waardoor de uittredende zenuwen klem komen te zitten,
  • bij behandeling van een kanaalstenose in de lage rug of in de nek,
  • in verband met een verschoven wervel  (spondylolyse of spondylolisthesis) door veroudering, slijtage of een ongeluk,
  • of een spondylodese, waarbij wervels aan elkaar worden vastgezet. Vaak door problemen als hierboven beschreven.

Dit soort operaties zijn complexe ingegrepen die helaas niet altijd (meteen) de pijn of beperkingen helemaal wegnemen.

Pijn en stijfheid kunnen in een negatieve spiraal resulteren

Veel mensen bewegen de eerste tijd na een operatie (veel) minder en blijven pijn of andere klachten houden.Daardoor worden spieren zwakker, gaat iemands conditie achteruit en kosten dingen steeds meer moeite. Dat resulteert in minder zin om dingen te doen en in een slecht gevoel, waardoor mensen (langzaamaan) in een negatieve spiraal terecht komen. De pijn wordt dan vaak constant en chronisch.

Een deel van deze mensen loopt lang door met deze klachten en ziet verschillende zorgverleners. Zonder of met heel beperkt resultaat. Dat komt omdat de rug een complex orgaan is waar veel dingen in ons lichaam samenkomen. Door de negatieve invloed op het dagelijks leven en werksituatie, ontstaan ook nog stress- en spanningsklachten. U wilt graag, maar kunt of durft niet meer datgene wat u normaal zou willen. Vaak is deze situatie het gevolg van een combinatie van lichaam, gevoel, gedachten, gedrag en soms ook de directe omgeving, die negatief op elkaar reageren.

Doorbraak met een gecombineerde behandeling 

Herkent u zich in deze situatie of verloopt uw herstel na een operatie aan uw wervelkolom traag en wilt u het niet zover laten komen? Dan kan ons revalidatieteam wellicht ook u helpen bij het realiseren van een doorbraak in uw situatie of het versnellen van uw revalidatie. Als wij denken dat we u kunnen helpen schrijft onze revalidatiearts samen met u een zogeheten interdisciplinair behandelplan dat past bij de aard en ernst van uw klachten.

In dat plan staat een op maat gemaakte traject dat, in samenwerking met een fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut en eventueel maatschappelijk werker, de neergaande trend kan doorbreken. Doel van het traject is om uw lichamelijke welbevinden en mogelijkheden te optimaliseren en u zelfstandig en met veerkracht met uw beperkingen om te leren gaan.

De revalidatiearts overziet de samenwerking en helpt u bij het vinden van uw nieuwe weg. Trainen, oefenen, praten, analyseren en proberen, blijkt voor veel van onze cliënten een plezierige manier van werken die motiveert. U krijgt weer regie over uw leven en leert vaardigheden om grenzen te verleggen en op een zinvolle manier om te gaan met de beperkingen.

Wat kan Revalide voor u betekenen?

Graag bespreken we met u of ons behandelteam in uw specifieke situatie iets kan betekenen. Wilt u eerst meer weten over onze behandeltrajecten, tarieven en vergoedingen? Dat vindt u op de pagina met cliëntinformatie.

Twijfelt u of u bij Revalide op de goede plek bent, of wilt u telefonisch overleggen met een van onze casemanagers? Neemt u gerust contact met ons op!